Föreläsning

Finns möjlighet att få en föreläsning om min förståelse av Marshall B Rosenbergs livsverk Nonviolent Communication.

En föreläsning är två timmar till en hel dag. Ju mer tid ju mer övning.