Göran Viren Sjögren

Göran har en pedagogisk förmåga att skapa insikter hos deltagarna inom området personlig utveckling, gruppdynamik och ledarskap. Dessutom kunna skapa klarhet i vad som bidrar till att utveckla en grupp. Göran är en extrovert person med ENFP som Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) profil.
Har sitt yrkesmässiga ursprung inom den svenska marinen där han var officer från 1979-1982 samt 1990-1997. Tjänstgjorde där som chef i olika befattningar bl a chef för Marinens Utbildnings och Ledarskaps Centrum (MARULC) på Marinens krigshögskola. Ansvarade för ledarskapsunder-visningen för blivande löjtnanter och för teamutveckling inom Marinen samt öppna UGL-kurser.

Erfarenhet och utbildningar
• Samtliga utbildningar inom försvaret till Major
• Försvarets högre kurs i ledarskap 1995 (KLLOK)
• Lärare på Mitthögsskolan i Ledarskap 5 p. under 3 år
• Utbildad och certifierad kris- och debriefinghandledare av SOSCON
• Certifierad användare av SDI – Strengt Deployment Inventory, Premier Edition
• Genomfört UGL-kurser 1993-1996 i försvarets regi.
• Genomfört över 100 st UGL-kurser i Processkonsulters regi mellan 1996 – 2008
• Genomfört teamträning med grupper och ledningsgrupper i näringslivet och kommuner sedan 1997. Genomförde detta även under perioden i försvaret.
• Genomförde ”Möt dig själv” steg 1 och 2 hos läkaren Bengt Stern under perioden 1996-97.
• 2-årig kurs i personlig utveckling på Fönebo, ”Människor i Utveckling” under perioden 1998-2000. En terapeutisk träning.
• Utbildad av Marshall B Rosenberg i Nonviolent Communication 2004, 2005, 2006 och har påbörjat processen att bli licensierad NVC-tränare.
• Genomfört Advanced training i NVC, 2005
• Nonviolent Communication International Intensive Training, 10 dgr i USA, 2007.
• Genomfört NVC Dance floor training, 2007.