Politikerutbildning

Göran Sjögren har bidragit politiskt under åtta år. Fyra år i skolnämnden och fyra år i Kommunfullmäktige i Härnösand. Erfarenheterna från det politiska livet ihopkopplat med många år som ledarskapskonsult ser jag stora möjligheter att bidra till politiker.

Tre ofta sammanblandade ord: debatt, dialog och diskussion.

I en debatt har varje part en agenda som drivkraft.

I en diskussion eller dialog kan det i stället vara sökandet efter kunskap eller konsensus som är målet.

DISKUTERA

Diskussion (substantiv) samtal, överläggning. Ordet kommer från det latinska verbet discutare, där förleden är dis- (i sär) och efterleden är quatere (skaka). Det har med tiden fått betydelsen ‘undersöka, pröva’.

DEBATT

En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’, och betyder slå sönder (motståndarens argument).

DIALOG

dia = ömsesidig
logos = tal

1)    Samtal, replikskifte
2)    Tankeutbyte, dryftning

Slutsatsen är att om politiker skulle välja att föra en dialog så skapar det kontakt. Om man sedan lyckas skapa kontakt på behovsnivå så kommer lösningen som tillgodoser allas behov.

Jag erbjuder utbildning som bygger på min förståelse av Mashall B Rosenbergs livsverk Nonviolent Communication som kan vara allt från två timmar till en dag.

Syftet med utbildningen är att lära sig uttrycka sig ärligt men också lyssna empatiskt på andra. Om jag lär mig uttrycka behov så blir jag tydlig för andra och även enklare att föreslå lösningar på problemet.